เขาใหญ่ใกล้นิดเดียว.......เก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทาง แวะท่องเที่ยวได้ตลอดทาง 
เส้นทางที่ 1 เที่ยวปากช่อง เขาใหญ่ ถ.ธนะรัชต์
เส้นทางที่ 2 เที่ยววังน้ำเขียว เขาแผงม้า อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

ที่อยู่ติดต่อ