มาทำอะไรช้าๆที่ HUG กัน

ลองใช้ชีวิตช้าๆ ไม่เร่งรีบ ทำอะไรเล็กๆน้อยๆ ไม่ทำอะไรหลายๆอย่างๆ ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่กำหนดกะเกณฑ์ว่าจะเริ่มกี่โมง เสร็จกี่โมง ง่วงก็นอน ตื่นมางัวเงียนอนรับลม .....ทั้งหมดนี้เรียก.....ความสุข

4 Cozy Rooms in Nature !