เรื่องราวของ HUG และ เขาใหญ่ ถูกเล่าผ่านมุมมอง วิธีคิดของผู้ก่อตั้ง HUG STATION ตั้งแต่ปี 2010 ที่มองโลกผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ 2 ไร่ ที่ตั้งอยู่ชายขอบของเขาใหญ่  จากประสบการณ์ของคนเมืองที่เป็นตั้งแต่ นักบริหาร ฟรีแลนซ์ นักเดินทาง และนักแสวงหาคำตอบของชีวิต  บันทึกไว้ผ่านเลนส์ และ ตัวหนังสือ  เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์กับแขกผู้มาพัก และ นักอ่าน นักคิดที่แวะผ่านเข้ามาธรรมะสวัสดี 9 สถานที่แห่งจิตศรัทธาใกล้ HUG

สายบุญเชิญทางนี้ค่ะ HUG อยู่ในเขต ต.โป่งตาลอง ซึ่งต้องเรียกว่าเป็น ย่านพุทธะอย่างแท้จริง ในละแวกใกล้เคียงมีวัดป่า วัดหลวง วัดบ้าน สถานปฏิบัติธรรม และ วิปัสสนาหลายแห่งให้เลือกปฏิบัติ หรือ ทำบุญตามอัธยาศัยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมะสวัสดี 9 สถานที่แห่งจิตศรัทธาใกล้ HUG

สายบุญเชิญทางนี้ค่ะ HUG อยู่ในเขต ต.โป่งตาลอง ซึ่งต้องเรียกว่าเป็น ย่านพุทธะอย่างแท้จริง ในละแวกใกล้เคียงมีวัดป่า วัดหลวง วัดบ้าน สถานปฏิบัติธรรม และ วิปัสสนาหลายแห่งให้เลือกปฏิบัติ หรือ ทำบุญตามอัธยาศัยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม