เรื่องราวของ HUG และ เขาใหญ่ ถูกเล่าผ่านมุมมอง วิธีคิดของผู้ก่อตั้ง HUG STATION ตั้งแต่ปี 2010 ที่มองโลกผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ 2 ไร่ ที่ตั้งอยู่ชายขอบของเขาใหญ่  จากประสบการณ์ของคนเมืองที่เป็นตั้งแต่ นักบริหาร ฟรีแลนซ์ นักเดินทาง และนักแสวงหาคำตอบของชีวิต  บันทึกไว้ผ่านเลนส์ และ ตัวหนังสือ  เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์กับแขกผู้มาพัก และ นักอ่าน นักคิดที่แวะผ่านเข้ามา