แผนที่การเดินทางจากด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานฯเขาใหญ่ ถึง HUG Station ระยะทาง 30 กม.

** แนะนำเส้นทาง : Google map มักจะแนะนำให้ท่านมาทางลัด แต่ hug แนะนำให้ท่านใช้ทางหลัก มาตามถนนธนรัชต์จนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน นม.3052 จนถึง hug ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ผ่านแหล่งเท่องเที่ยวตลอดทางค่ะ (ปล.ทางลัดใกล้กว่าแค่ 5 กม.แต่ถนนไม่ดีและไม่ผ่านจุดแวะท่องเที่ยวค่ะ)

HUG Altitude สูงจากระดับน้ำทะเล 445 เมตร

Lat : 14 ํ 28'56" Lng : 101 ํ35'42"