แผนที่การเดินทางจาก อ.ปากช่อง ถึง HUG Station ระยะทาง 50 กม.

HUG Altitude สูงจากระดับน้ำทะเล 445 เมตร

Lat : 14 ํ 28'56" Lng : 101 ํ35'42"