top of page
  • Writer's pictureHug Station Resort Khaoyai

ธรรมะสวัสดี 9 สถานที่แห่งจิตศรัทธา เขาใหญ่-วังน้ำเขียว

Updated: Dec 18, 2023

พุทธอุทยานอาณาจักรหลวงพ่อทวด เขาใหญ่ หลวงพ่อทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก องค์หลวงปู่ทวดนี้มีขนาดที่ใหญ่โตมากๆ มีความสูงถึง 111 เมตร สามารถแวะไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ก่อนเข้ามาที่ HUG นะคะ


เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08-2257-0126 location : ถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ 12 https://goo.gl/maps/R7HHbP8SZ6MeoBbz8

วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

พ.ศ.2549 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นผู้ก่อตั้ง และ ตั้งชื่อวัดว่า “วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน” เพื่อให้เป็นที่ฝึกกรรมฐาน ปฏิบัติอรรถธรรม และ ได้เมตตามอบหมายให้ หลวงปู่อุทัย สิริธโร มาเป็นประธานสงฆ์และเจ้าอาวาส


คำแนะนำ : ท่านสามารถร่วมตักบาตร ฟังธรรมได้ตั้งแต่ เวลา 07.00 น.

ติดต่อ (ทางวัดไม่เปิดให้ติดต่อทางโทรศัพท์) http://www.lputhai-watkhaoyai.com

หรือ https://www.facebook.com/watkhaoyaiyannasampanno การเดินทาง https://goo.gl/maps/t4Depm4j1MWpKWmQ8 ห่างจาก HUG ประมาณ 6 กม. หรือ ประมาณ 8 นาทีวัดมกุฏคีรีวัน เจดีย์ลึกลับบนเขาใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาเนินปัญจสิงขร โดดเด่นด้วยพระมหาเจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ด้านในเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระอัฐิธาตุครูบาอาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ถึง 7 รูป และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมารวิชัยคีรีวันที่จำลองจากพระพุทธรูปโบราณกว่า 800 ปี สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยที่ทรงมีพระชนมายุครบ 4 รอบ 48 พรรษา


พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) หรือ เจ้าคุณแดง พระราชาคณะ ชั้นสามัญ เจ้าคณะอำเภอปากช่อง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน


ติดต่อ โทร 044249387 หรือ 0819243718 การเดินทาง https://goo.gl/maps/J4iCWMJuUbd2VHuS6

ห่างจาก HUG ประมาณ 7 กม. หรือ ประมาณ 10 นาที

วัดป่าภูหายหลง วัดป่าที่สวยราวกับสรวงสวรรค์ บนยอดเขาสูง สามารถชมวิวได้ 360 องศา พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล ได้ตั้งชื่อวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลว่า "วัดป่าภูหายหลง" ซึ่งมีความหมายว่า ดินแดนแห่งความหลุดพ้นจากความหลงทั้งปวง คือ พุทธบริษัท 4 ที่มาปฏิบัติธรรม ไม่หลงมัวเมาอยู่ใน กิเลส ตัณหา โลภะ โทสะ โมหะ เมื่อขึ้นไปสู่ตัวพระอุโบสถจะพบรูปปั้นของ "พระสังกัจจายน์" ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า ด้านข้างมี "พระสีวลี" มี "ลูกนิมิต จำลอง" ครบทุกทิศโดยรอบ ส่วนด้านในพระอุโบสถมีพระประธานคือ "พระพุทธมงคลสิริทวีชัย" ประดิษฐานอยู่


ติดต่อ https://www.facebook.com/phuhailong การเดินทาง https://goo.gl/maps/oWXipYSFAbeTThuJA

เส้นทางขึ้นไปเป็นถนนลาดยาง ค่อนข้างชัน และ ถนนแคบแต่รถทุกชนิดสามารถขึ้นไปจอดด้านบนได้ ห่างจาก HUG ประมาณ 9 กม. หรือ ประมาณ 15 นาที


วัดแสงธรรม วังน้ำเขียว พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณแด่ องค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวสีขาวตั้งอยู่กลางน้ำ โดยพระมหาเจดีย์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานพระมหาเจดีย์ ๗๘ เมตร   ความสูงจากฐานถึงยอดฉัตร ๖๑ เมตร ภายในยอดฉัตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยการออกแบบ ตกแต่งที่สวยงาม ทำให้สัมผัสได้ถึงศรัทธาอันแรงกล้าในหลวงตามหาบัว และ ศาสนาพุทธในประเทศไทย


ติดต่อ : https://www.watsangtham.com/

Tel : 089-628764508-9628-764508-9628-7645

ห่างจาก HUG ประมาณ 30 กม.วัดเขาวันชัยนวรัตน์

อุโบสถลายไม้ แห่งเดียวของโลก ตั้งอยู่บนยอดเขา สร้างด้วยหินทรายลายไม้ หลังคาทรงจตุรมุข มีฐานกลางสระน้ำ เป็นอุโบสถ 3 ชั้น โดยชั้นล่างสามารถชมวิวใต้น้ำได้ ใช้สำหรับนั่งวิปัสสนา และเดินจงกรม ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานซึ่งทำด้วยศิลาไทย และด้านข้างมีรูปปั้นของหลวงปู่ชา เป็นที่สักการะบูชา

เป็นสาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 82
วัดสระน้ำใส พระพุทธเมตตานาคาเทพพิทักษ์ พระนาคปรกองค์ใหญ่ สีขาว ตั้งตระหง่านโดดเด่น โอบล้อมด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และวิวธรรมชาติของผืนป่าสีเขียว ที่สามารถมองเห็นได้รอบทุกทิศทาง คือ สิ่งที่ดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนเดินทางไปที่วัดสระน้ำใส ภายในบริเวณวัดยังพบกับ ความอัศจรรย์ของสระน้ำธรรมชาติ ที่น้ำไม่เคยแห้งเหือด และถ้ำ 3 ถ้ำ ที่มีหินงอกหินย้อยงดงาม รวมถึงวัตถุโบราณเก่าแก่ทางโบราณคดี ที่อยู่ลึกลงไปมากกว่า 20 เมตร


การเดินทาง https://goo.gl/maps/r4fAmU6DTdaBcA4R7

ห่างจาก HUG ประมาณ 14 กม. หรือ ประมาณ 20 นาที


วัดถ้ำศิลาทอง

จุดชมค้างคาวยามเย็น ที่บินออกจากถ้ำนับล้านล้านตัวก่อนพระอาทิตย์ตกดิน จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณเขาใหญ่ และในถ้ำยังมีพระพุทธรูปให้สักการะมากมาย คำแนะนำ ควรไปรอชมค้างค้าวประมาณ 17.00-19.00 น.

ติดต่อ 095-5376343

ห่างจาก HUG ประมาณ 14 กม. หรือ ประมาณ 20 นาที


วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว)

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม มีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาว ขนาดใหญ่ ชื่อว่า "พระพุทธสกลสีมามงคล"  เป็นซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาดหน้าตักกว้าง 27.25 เมตร สูง 45 เมตร หมายถึง พระพุทธองค์โปรดเวไนยสัตว์อยู่ 45 พรรษา หรือเรียกว่า ทรงทำพุทธกิจอยู่ 45 พรรษา หลังจากที่ตรัสรู้แล้ว สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร หรือ 56 วา หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ ทางซ้ายและทางขวาขององค์พระพุทธรูปสร้างโค้งเว้าในลักษณะใบโพธิ์ บันไดทั้งหมด มี 1,250 ขั้น หมายถึง จำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา


โทร. 081-2943982


633 views0 comments

Comments


bottom of page