top of page
  • Writer's pictureHug Station Resort Khaoyai

ธรรมะสวัสดี 9 สถานที่แห่งจิตศรัทธาใกล้ HUG

วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

พ.ศ.2549 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นผู้ก่อตั้ง และ ตั้งชื่อวัดว่า “วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน” เพื่อให้เป็นที่ฝึกกรรมฐาน ปฏิบัติอรรถธรรม และ ได้เมตตามอบหมายให้ หลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย ในขณะนั้น มาเป็นประธานสงฆ์และเจ้าอาวาส

คำแนะนำ : ท่านสามารถร่วมตักบาตร ฟังธรรมได้ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. ติดต่อ (ทางวัดไม่เปิดให้ติดต่อทางโทรศัพท์) http://www.lputhai-watkhaoyai.com

หรือ https://www.facebook.com/watkhaoyaiyannasampanno การเดินทาง https://goo.gl/maps/t4Depm4j1MWpKWmQ8 ห่างจาก HUG ประมาณ 6 กม. หรือ ประมาณ 8 นาที

วัดมกุฏคีรีวัน เจดีย์ลึกลับบนเขาใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาเนินปัญจสิงขร โดดเด่นด้วยพระมหาเจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ด้านในเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระอัฐิธาตุครูบาอาจารย์สายพระกัมมัฏฐาน ถึง 7 รูป และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมารวิชัยคีรีวันที่จำลองจากพระพุทธรูปโบราณกว่า 800 ปี สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยที่ทรงมีพระชนมายุครบ 4 รอบ 48 พรรษา

พระญาณดิลก (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) หรือ เจ้าคุณแดง พระราชาคณะ ชั้นสามัญ เจ้าคณะอำเภอปากช่อง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน

ติดต่อ โทร 044249387 หรือ 0819243718 การเดินทาง https://goo.gl/maps/J4iCWMJuUbd2VHuS6

ห่างจาก HUG ประมาณ 7 กม. หรือ ประมาณ 10 นาที

วัดป่าภูหายหลง วัดป่าที่สวยราวกับสรวงสวรรค์ บนยอดเขาสูง สามารถชมวิวได้ 360 องศา พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล ได้ตั้งชื่อวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลว่า "วัดป่าภูหายหลง" ซึ่งมีความหมายว่า ดินแดนแห่งความหลุดพ้นจากความหลงทั้งปวง คือ พุทธบริษัท 4 ที่มาปฏิบัติธรรม ไม่หลงมัวเมาอยู่ใน กิเลส ตัณหา โลภะ โทสะ โมหะ เมื่อขึ้นไปสู่ตัวพระอุโบสถจะพบรูปปั้นของ "พระสังกัจจายน์" ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า ด้านข้างมี "พระสีวลี" มี "ลูกนิมิต จำลอง" ครบทุกทิศโดยรอบ ส่วนด้านในพระอุโบสถมีพระประธานคือ "พระพุทธมงคลสิริทวีชัย" ประดิษฐานอยู่

ติดต่อ https://www.facebook.com/phuhailong การเดินทาง https://goo.gl/maps/oWXipYSFAbeTThuJA

เส้นทางขึ้นไปเป็นถนนลาดยางตลอด ค่อนข้างชัน และ ถนนแคบแต่รถทุกชนิดสามารถขึ้นไปจอดด้านบนได้ ห่างจาก HUG ประมาณ 9 กม. หรือ ประมาณ 15 นาที

หมู่บ้านพลัม

สถานที่ฝึกการเจริญสติ ตามวิถีแห่งการตื่นรู้ Mindfullness ของ หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ หนึ่งในผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก ชุมชนการปฏิบัติธรรมแห่ง “หมู่บ้านพลัม” กระจายอยู่ในหลายประเทศ ทั้งในประเทศฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน ฮ่องกง ออสเตรเลีย และในไทย จำนวน 13 แห่ง ใน 33 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.ปากช่องนี่เองค่ะ

ติดต่อ : https://www.thaiplumvillage.org/

email : visitus@thaiplumvillage.org

ห่างจาก HUG 20 นาที หรือ ประมาณ 15 กม.

ศูนย์ธรรมตโปทา

สถานที่สำหรับการวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า เป็นหลักสูตรอบรมวิปัสสนา 10 วัน กรุณาติดต่อกับทางศูนย์เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะ ท่านที่เข้าร่วมอบรม แนะนำให้มาผ่อนคลายที่ hug ก่อน หรือ หลังการอบรมอย่างน้อย 1 วันเพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจค่ะ

โทร. 08-0146-2026 / 06-5575-0604

line @Dhammatapoda

Email : register.dhammatapoda@gmail.com

วัดสระน้ำใส พระพุทธเมตตานาคาเทพพิทักษ์ พระนาคปรกองค์ใหญ่ สีขาว ตั้งตระหง่านโดดเด่น โอบล้อมด้วยทิวเขาน้อยใหญ่ และวิวธรรมชาติของผืนป่าสีเขียว ที่สามารถมองเห็นได้รอบทุกทิศทาง คือ สิ่งที่ดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนเดินทางไปที่วัดสระน้ำใส ภายในบริเวณวัดยังพบกับ ความอัศจรรย์ของสระน้ำธรรมชาติ ที่น้ำไม่เคยแห้งเหือด และถ้ำ 3 ถ้ำ ที่มีหินงอกหินย้อยงดงาม รวมถึงวัตถุโบราณเก่าแก่ทางโบราณคดี ที่อยู่ลึกลงไปมากกว่า 20 เมตร

การเดินทาง https://goo.gl/maps/r4fAmU6DTdaBcA4R7

ห่างจาก HUG ประมาณ 14 กม. หรือ ประมาณ 20 นาที

วัดถ้ำศิลาทอง

จุดชมค้างคาวยามเย็น ที่บินออกจากถ้ำนับล้านล้านตัวก่อนพระอาทิตย์ตกดิน จัดได้ว่าเป็นจุดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณเขาใหญ่ และในถ้ำยังมีพระพุทธรูปให้สักการะมากมาย คำแนะนำ ควรไปรอชมค้างค้าวประมาณ 17.00-19.00 น. ติดต่อ 095-5376343

เดินทาง https://goo.gl/maps/VAC4x5EZzNwaVE5a8

ห่างจาก HUG ประมาณ 14 กม. หรือ ประมาณ 20 นาที

วัดหนองคุ้ม เป็นวัดประจำหมู่บ้านหนองคุ้ม ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ตรงข้าม HUG ซึ่งท่านสามารถเดินไปตักบาตร และ ฟังธรรมได้ทุกวันตอนเช้า ร่วมประเพณี กับ กิจวัตรกับชุมชนได้ทุกวันค่ะ

5 views0 comments
bottom of page